444 5 246 - 0 262 331 09 09 - 0850 299 99 99
CİHAN CHECK UP

Check Up Terimleri

Check Up Terimleri


RADYOLOJİK İNCELEMELER

Akciğer Röntgeni: Kalp ve solunum sisteminin ön değerlendirmesinde kullanılır.

Mamografi ve Meme Ultrasonografisi: Meme kanserinin erken tanısında kullanılır.

Kemik Dansitometrisi: Özellikle menopoz sonrası kadınlarda ortaya çıkabilecek kemik erimesinin erken tanısında kullanılır.

Tüm Batın Ultrasonografisi: Karın içi organlarda (böbrek, karaciğer, safra kesesi, pankreas, yumurtalıklar, rahim, prostat) oluşabilecek hastalıkların tespitinde kullanılır.

ALP/GGT/AST/ALT: Karaciğer, safra kesesi ve safra yolları, kalp ve böbrek hastalıkları ile ilgili oluşabilecek hastalıkların tanısında kullanılan testlerdir.

Kolesterol Tablosu: Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlenmesi, kolesterol metabolizmasının değerlendirilmesi, diyet veya tedavinin düzenlenmesi ve takibi gibi amaçlarla kullanılır.

Kan Sayımı: Kansızlık başta olmak üzere, çeşitli kan hastalıkları ve pek çok diğer hastalığın tanısında fikir verir.

LABORATUVAR İNCELEMELERİ

Elektrolitler: Su ve elektrolit dengesindeki bozuklukların tespitinde kullanılır. Bazı hormonal hastalıklar ve böbrek hastalıkları hakkında bilgi verir.

CRP/Sedimantasyon: Genel hastalık belirteçleridir. Romatizma, enfeksiyon, kanser gibi hastalıklarda da ön tanı tetkiki olarak kullanılır.

Gaitada Gizli Kan: Sindirim sistemindeki kanama ve kanserlerin ön tanısında kullanılır.

Açlık Kan Sekeri: Seker hastalığının tanı ve takibinde yardımcı olur.

HBsAg: Hepatit B hastalığının tanısında kullanılır.

Ürik Asit: Gut hastalığının tanı ve izlenmesinde ve kalp hastalıkları açısından risk faktörünün belirlenmesinde kullanılır.

BUN/Kreatinin: Böbrek hastalıklarının erken tanısında kullanılır.

Tam İdrar: Böbrek ve idrar yolu hastalıkları ve birçok hastalık için genel bir fikir verme artısı bulunduğundan ön tanıda kullanılır.

HbA1C: 3-4 aylık bir süredeki ortalama kan şekeri düzeyi hakkında bilgi verir.

PSA/Serbest PSA: Prostat kanserinin ön tanısında kullanılır.

TSH: Tiroit hastalıklarının ve kalp hastalıkları açısından risk faktörünün belirlenmesinde kullanılır.

LPa: Kalp damar hastalıkları yönünden riskin belirle¬mesinde yardımcı olur.

Homosistein: Damar hastalıkları, özellikle kalp damar tıkanması ve ven trombozu riskinin tayini için kullanılır.

CA 125: Yumurtalık kanserlerinin ön tanısında ve tedavi takibinde kullanılır.

CEA: Kalın bağırsak, meme, akciğer, karaciğer, pankreas kanseri tanısı ve izleminde kullanılır.

Efor Testi ve EKG: Kalp ritim düzensizliklerinin ve koroner damar yetersizliğinin ön tanısında kullanılan yöntemlerdir.

Ekokardiyografi: Kalp kası ve kapakçıklarının değerlendirilmesinde kullanılır.

Vajinal Smear ve Kültür: Rahim ağzı kanserleri ve iltihaplarında erken tanı için uygulanan yöntemlerdir. 18 yaş üstü her kadının düzenli yaptırması gereken bir testtir.

Odyo+Timpanometri: İşitme kaybı ve kulak ile ilgili bilgi verir.

DİĞER TERİMLER

Solunum Fonksiyon Testleri: Akciğer kapasitesi ve fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır.

Sigmoidoskopi veya Kolonoskopi: Kalın bağırsak kanserlerinde erken tanı için uygulanan yöntemlerden biridir.

Vücut Kitle İndeksi (BMI) Yetişkin bir insanın kilosunun boyuna göre normal olup olmadığını gösteren bir göstergedir.